R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Společenské, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti.

V Domově pro seniory Trutnov zajišťujeme aktivity, které jsou svým charakterem přizpůsobeny věku a zdravotnímu stavu našich uživatelů a zároveň se individuálně zaměřují na cíle, potřeby, možnosti a schopnosti jednotlivých uživatelů.

Jedná se zejména o ergoterapii, muzikoterapii, canisterapii, rukodělnou tvorbu, předčítání knih a časopisů, promítání filmů, společenské hry a soutěže, vaření, pečení, biblické povídání, návštěvy výstav, koncertů, restaurací, tematicky zaměřené výlety a další činnosti.

V naší galerii si můžete prohlédnout ukázky z jednotlivých aktivit.

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz