R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

2020

Když si kuchtíme něco dobrého

Po vánočním čase, kdy jsme v naší kuchyňce spíše pekli cukroví, si pro změnu rádi uděláme naše oblíbené bramboráky.

Vyrábění v duchu Valentýna

Pro změnu jsme si vyrobili originální výzdoby na téma Valentýn.

Canisterapie

Nejoblíbenější terapií je stále canisterapie :)

Duo Ruggieri

Svým vystoupením nás přijelo potěšit umělecké duo - zazněl zpěv v různých světových jazycích a doprovázen byl klasickým či lidovým tancem.

I za epidemie a zákazu návštěv si poradíme...

Je nám po našich rodinách a blízkých smutno, ale i v přísnějším hygienickém režimu se účastníme volnočasových aktivit na svých odděleních. Hrajeme hry, trénujeme paměť, chodíme do naší "kavárny", kuchtíme či zpíváme. Domov děkuje dárcům-roušek či dobrot.

Nouzový stav pokračuje...a my se bavíme pouze v malých skupinách.

I nadále se personál Domova snaží, v rámci možností, zpříjemnit uživatelům chvíle, kdy stále platí zákaz návštěv a také zákaz shromažďování uživatel v rámci zařízení.

Postupné rozvolňování...

Začínáme pomalu s povolením návštěv, návštěvy jsou v omezené časy a na objednání u sociálních pracovnic.

Sázíme bylinky

Konečně jsme mohli vytáhnout ven naše truhlíky, do kterých jsme zasázeli bylinky pro naše potěšení.

Jak to tu stále zvládáme

Od ukončení nouzového stavu již uplynula nějaká doba, za ten čas u nás došlo k postupnému rozvolnění opatření, ale záhy jsme opět byli nuceni nastavit přísná hygienická pravidla. Opět se pohybujeme pouze na svých patrech a od 17.9. jsou zakázané návštěvy.

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz