R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

2020

Když si kuchtíme něco dobrého

Po vánočním čase, kdy jsme v naší kuchyňce spíše pekli cukroví, si pro změnu rádi uděláme naše oblíbené bramboráky.

Vyrábění v duchu Valentýna

Pro změnu jsme si vyrobili originální výzdoby na téma Valentýn.

Canisterapie

Nejoblíbenější terapií je stále canisterapie :)

Duo Ruggieri

Svým vystoupením nás přijelo potěšit umělecké duo - zazněl zpěv v různých světových jazycích a doprovázen byl klasickým či lidovým tancem.

I za epidemie a zákazu návštěv si poradíme...

Je nám po našich rodinách a blízkých smutno, ale i v přísnějším hygienickém režimu se účastníme volnočasových aktivit na svých odděleních. Hrajeme hry, trénujeme paměť, chodíme do naší "kavárny", kuchtíme či zpíváme. Domov děkuje dárcům-roušek či dobrot.

Nouzový stav pokračuje...a my se bavíme pouze v malých skupinách.

I nadále se personál Domova snaží, v rámci možností, zpříjemnit uživatelům chvíle, kdy stále platí zákaz návštěv a také zákaz shromažďování uživatel v rámci zařízení.

Postupné rozvolňování...

Začínáme pomalu s povolením návštěv, návštěvy jsou v omezené časy a na objednání u sociálních pracovnic.

Sázíme bylinky

Konečně jsme mohli vytáhnout ven naše truhlíky, do kterých jsme zasázeli bylinky pro naše potěšení.

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz