R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Jak domov žije v nouzovém stavu

 Nouzový stav stále trvá a do Domova chodí pokyny a informace od zřizovatele, Kraje, ministerstva, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, hygienické stanice, kdy nám doporučují i nařizují postupně stále nová a nová opatření, postupy a pokyny, které musíme splnit.

     Domov si proto vytvořil krizový plán, kde je detailně popsáno, jak se musí všichni zaměstnanci chovat při své práci a zejména při péči o uživatele, kteří jsou zdraví, a jak by se všichni museli chovat v případě podezření na uživatele s onemocněním Covid 19, případně již s prokázanou nemocí.

Krizový plán je komplexní a obsahuje konkrétní pracovní postupy pro jednotlivé skupiny zaměstnanců (pracovníky v přímé péči, zdravotní personál, pracovníky úklidu, kuchyně, atd).

     Stále platí zákaz návštěv a také zákaz vycházení uživatelů z budovy. Pro pobyt na čerstvém vzduchu se využívají balkony. Rodinní příslušníci mohou donášet svým seniorům balíčky, ale pouze ve všední dny, v časech od 8.00 do 15.00 a v originálním balení. Důvodem je nastavený bariérový režim v Domově, kdy se navzájem nemohou potkávat uživatelé, ani personál z jednotlivých pater. V určený čas je v Domově sociální pracovnice, která balíček převezme a pošle na příslušné patro, kde je předán. Celý proces se odehrává za dodržení hygienických pravidel a při desinfekci rukou. Abychom dodrželi všechna nastavená pravidla, není možné přebírat balíčky od příbuzných mimo uvedenou dobu a hodiny.

     Na jednotlivých patrech se uživatelé smí pohybovat mimo svůj pokoj, ale POUZE ve své části chodby. Není dovoleno přecházet na jiná patra, nebo na druhou stranu chodby. Společné jídelny se již nevyužívají ke stravování z důvodu kumulace většího počtu uživatelů a jsou proto připraveny, že v případě potřeby by byly určeny jako zázemí pro pracovníky, pokud by se situace vyhrotila natolik, že by se Domov musel uzavřít do karantény a s ním vyčleněný pracovní tým. Uživatelé se stravují na pokojích, případně na odpočinkových zónách jednotlivých částí chodeb. Při pobytu mimo pokoj jsou uživatelům nabízeny roušky a opakovaně a průběžně probíhá edukace o potřebě roušky nosit.

Pracovníkům i uživatelům jsou denně měřeny a zaznamenávány teploty. Pracovníkům jsou 1x za 14 dní prováděny rychlotesty na Covid 19.

     Protože uživatelé mají velmi omezený kontakt s ostatními, snažíme se jim to vykompenzovat prostřednictvím aktivizace. Ta je nyní posílena na všech patrech o sociální pracovnice. Naším cílem je, aby pravidelné týdenní aktivity zůstaly, pokud aktuální situace dovolí, zachovány. Proto nadále zpíváme, čteme, trénujeme paměť, vyrábíme jarní výzdobu i vaříme. Nezapomínáme také cvičit, hrajeme pohybové i deskové hry. 2x týdně se koná improvizovaná kavárna, která se odehrává vždy v odpočinkové zóně na každé polovině patra zvlášť. Veškerá aktivizace probíhá na pokojích, nebo v malých skupinkách na jednotlivých blocích pater. Fotky můžete shlédnout na našich webových stránkách v záložce akce.

     Nadále trvá možnost spojit se se svým rodinným příslušníkem prostřednictvím programu Skype. To zajišťují sociální pracovnice na každém z pater. Hovor je potřeba předem domluvit na konkrétní čas - viz odkaz Skype informace na hlavní straně.

Z důvodu nutnosti vyčlenit pokoje pro karanténu a případnou izolaci dochází dle aktuální potřeby ke sestěhování uživatelů. Z několika dvoulůžkových pokojů vznikly dočasně třílůžkové a ze čtyřlůžkového pokoje šestilůžkový. Vše pouze dočasně, z nutnosti zajistit prostory pro uživatele ve 14 denní karanténě (např. ti, kteří se vrátí z nemocnice), případně pro uživatele v izolaci, pokud by se v Domově vyskytl pozitivně testovaný senior.

Uživatelé celou situaci vnímají a přijímají ji s tím, že je to nevyhnutelná nutnost a v Domově panuje klidná atmosféra.

Všechna omezující opatření, která jsme postupně zavedli, slouží pouze k jedinému účelu a tím je ochránit zdraví uživatelů Domova.

 

Zatím to zvládáme dobře !!!!!!!!!

 

 

Zpracovala:

Mgr. Topalovská Kateřina Dis., Vedoucí sociálního úseku

Irena Vondráčková, ředitelka

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz