R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

MO MZČR – plošné testování zaměstnanců a klientů

Na základě Usnesení Vlády ČR č. 1105 ze dne 27. 10. 2020, 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 a Mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020 a č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Mimořádná opatření MZ ČR“) vydaná k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, se ukládá povinnost pravidelného testování screeningovými POC antigenními testy.

·   Opatření zavádí povinnost testování jak klientů, tak zaměstnanců sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby pobytového typu)

·     Počátek testování je nejpozději 11. 11. 2020 s 5denním intervalem pro obě skupiny

       ·     Seznámit s tímto nařízením vhodnou formou klienty – sociální pracovníci

·     Opatření zavádí také povinnost přímo obslužného personálu nosit respirátor FFP2.

·   Povinnost testování a nošení respirátorů FFP2 se týká pouze zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s klienty (včetně dobrovolníků, studentů či brigádníků).

 

 

 

V Trutnově dne 3.11.2020

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz