R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Návštěvy od 13.7.2020 Frimla

Změny návštěvních hodin 

od 13. 7. 2020

 

Podmínky realizace návštěv v Domově pro seniory Trutnov - Pracoviště Frimla

 • Návštěvy budou realizovány na základě objednávkového systému - po předchozí telefonické domluvě bude návštěva objednána na konkrétní den a hodinu.

   

1. patro              499 949 502        Mgr. Anna Dufková

2. patro             499 949 503         Bc.  Kristýna Krajniaková

3. patro             499 949 509         Mgr. Kateřina Topalovská DiS.


Návštěvní dny a hodiny

PONDĚLÍ

9:30:00 - 11:00 h

13:00 - 14:30 h

14:45 - 16:15 h

ÚTERÝ

9:30:00 - 11:00 h

13:00 - 14:30 h

14:45 - 16:15 h

STŘEDA

9:30:00 - 11:00 h

13:00 - 14:30 h

14:45 - 16:15 h

ČTVRTEK

9:30:00 - 11:00 h

13:00 - 14:30 h

14:45 - 16:15 h

PÁTEK

9:30:00 - 11:00 h

13:00 - 14:30 h

14:45 - 16:15 h

SOBOTA

 

 

14:00 - 15:00

NEDĚLE

 

 

14:00 - 15:00

 

 •  

 

 

 

Návštěvní hodiny o víkendu jsou určeny výhradně pro rodinné příslušníky, kteří mají vzdálené bydliště, např. HK, Praha apod. (popř. i pro ostatní, kteří se z vážných důvodů nemohou dostavit ve všední dny). I zde platí objednání dopředu přes sociální úsek.

 

Hygienická opatření:

 • Počet návštěv v každém dni a hodině bude omezen tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v Domově, celkově se denně na pracovišti Frimla bude týkat návštěva maximálně 18 uživatelů.

 • Ke každému uživateli smí přijít v rámci jedné návštěvy maximálně 2 osoby.

 • Každá navštěvující osoba podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

 • Navštěvující osobě bude při vstupu do budovy změřena teplota. Pokud bude přesahovat 37,0 o C, případně pokud bude mít osoba pozitivní příznaky nemoci, nebude návštěva povolena.

 • Návštěva si při vstupu vydezinfikuje ruce, dále obdrží látkovou roušku a návleky. K dispozici je též plášť a jednorázové rukavice.

 • Pokud to dovolí počasí a zdravotní stav uživatele, bude k návštěvě přednostně určen stan, umístěný za Domovem.

 • Pokud nelze využít stan z důvodu počasí či zdravotního stavu uživatele, bude návštěva probíhat určených prostorech Domova.

 • Mezi návštěvou a uživatelem by měl být dodržován odstup min. 2 metry.

 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem, proto prosíme návštěvy na pokojích o co nejmenší pohyb po pokoji a nepoužívat sociální zařízení pro uživatele.

 • Po ukončení návštěvy si u hlavního vchodu navštěvující osoby vydezinfikují ruce, ochranné pomůcky uloží na předem určené místo.  

   

   

Pobyt uživatelů mimo areál Domova (návštěva u rodiny, pobyt u rodiny na více dní apod.) je možný po individuální domluvě. Při takovém pobytu je nutné vyplnit prohlášení o pobytu mimo Domov a doplnit seznam osob, se kterými přišel uživatel do styku, včetně kontaktů (telefon, mail).

 

Nastavená pravidla pravidelně vyhodnocujeme a dle potřeby jak ze strany návštěvníků tak provozu upravujeme.

 

Všechna uvedená opatření vycházejí z metodických pokynů ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví a slouží především k ochraně uživatelů Domova, kteří jsou tou nejrizikovější skupinou osob.

 

 

V Trutnově dne 8. 7 2020

 

 

                                                                                             Vondráčková Irena

                                                                                      ředitelka domova pro seniory

 

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz