R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Návštěvy uživatelů Dělnická - upřesnění

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů,

           dovolte mi informovat vás o změnách, které nastanou od pondělí 25. 5. 2020. V rámci Plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie koronaviru byl schválen vládním usnesením č. 520 aktualizovaný plán, který stanoví možnosti návštěv u klientů pobytových služeb za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

Dle epidemiologického vývoje může být tento plán průběžně aktualizován!

Konkrétní podmínky realizace návštěv v Domově pro seniory Trutnov jsou následující:

 • Návštěvy budou realizovány na základě objednávkového systému - po předchozí telefonické domluvě bude návštěva objednána na konkrétní den a hodinu -

  Bc. Némethová Veronika 499 949 603

   

 • Návštěvní dny

  jsou stanoveny  pouze v pracovní dny PONDĚLÍ AŽ PÁTEK,

   

  návštěvní hodiny            10.00 - 11.00,

                                             13.00 - 14.00  

                                             14.15 - 15.15.

 • Počet návštěv v každém dni a hodině bude omezen tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v Domově, celkově se denně na pracovišti Dělnická bude týkat návštěva maximálně 6. uživatelů.

 • Ke každému uživateli smí přijít v rámci jedné návštěvy maximálně 2 osoby.

 • Každá navštěvující osoba podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

   

  Hygienická opatření:

   

 • Navštěvující osobě bude při vstupu do budovy změřena teplota. Pokud bude přesahovat 37,0 o C, případně pokud bude mít osoba pozitivní příznaky nemoci, nebude návštěva povolena.

 • Návštěva si při vstupu vydezinfikuje ruce, dále obdrží látkovou roušku, jednorázové rukavice, návleky a plášť. Pokud bude návštěva probíhat venku, bude nutné použít pouze roušku a rukavice.

 • Maximální doba jedné návštěvy je jedna hodina.

 • Pokud to dovolí počasí a zdravotní stav uživatele, budou k návštěvě přednostně určeny venkovní prostory Domova.

 • Pokud nelze využít venkovních prostor z důvodu počasí či zdravotního stavu uživatele, bude návštěva probíhat v určených vnitřních prostorech Domova.

 • Pokud je to možné, bude mít po celou dobu návštěvy roušku též uživatel.

 • Mezi návštěvou a uživatelem by měl být dodržován odstup min. 2 metry.

 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem, proto prosíme návštěvy na pokojích o co nejmenší pohyb po pokoji a nepoužívat sociální zařízení pro uživatele.

 • Po ukončení návštěvy si u hlavního vchodu navštěvující osoby vydezinfikují ruce, ochranné pomůcky uloží na předem určené místo.  

 

Všechna uvedená opatření vycházejí z metodických pokynů ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví a slouží především k ochraně uživatelů Domova, kteří jsou tou nejrizikovější skupinou osob.

 

 

V Trutnově dne 21. 5 2020

 

 

                                                                                                            Vondráčková Irena

                                                                                                     ředitelka domova pro seniory

 

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz