R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Vyjádření ministerstva zdravotnictví k sankcím

NEDODRŽENÍ TERMÍNU ZAHÁJENÍ TESTOVÁNÍ

Pokud jde o povinnost provádět testování antigenními testy u poskytovatelů sociálních služeb, tak

rozhodně platí ujištění, které opakovaně veřejně prezentoval ministr zdravotnictví. Jelikož se jedná o

zdravotní službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a na základě usnesení vlády ze dne 2.

listopadu 2020 č. 1143 nákup a distribuci antigenních testů zajistí zdravotní pojišťovny, tak žádný

poskytovatel sociálních služeb nebude sankcionován místně příslušnými krajskými hygienickými

stanicemi, pokud neprovede testování včas podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, stane-li se tak z důvodu, že smluvní distributor všech zdravotních pojišťoven, tj. společnost Avenier, nedodá danému poskytovateli sociálních služeb antigenní testy. Samozřejmě bude zohledněno i to, že po dodání je podle velikosti daného poskytovatele sociálních služeb třeba nějakého času v řádu jednotek dnů k provedení testování.

 

ODMÍTNUTÍ TESTOVÁNÍ KLIENTEM

Pokud se pak jedná o případy, kdy uživatelé sociálních služeb, jejichž duševní stav jim neumožňuje

porozumět povinnosti podstoupit antigenní testování, nebo se jí ze stejného důvodu brání, odmítají

testování, pak místně příslušné krajské hygienické stanice z tohoto důvodu rozhodně nebudou tyto

uživatele sociálních služeb sankcionovat.

JUDr. Radek POLICAR

náměstek pro legislativu a právo

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz