R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Změna návštěvních hodin od 1.6. 2020 - Dělnická

Změny návštěvních hodin
od 1. 6. 2020.

 Podmínky realizace návštěv v Domově pro seniory Trutnov - Pracoviště Dělnická


• Návštěvy budou realizovány na základě objednávkového systému - po předchozí telefonické domluvě bude návštěva objednána na konkrétní den a hodinu.

Sociální pracovnice 499 949 603 Bc. Veronika Némethová

Návštěvní dny a hodiny

PONDĚLÍ                 10:00 - 11:00 h         13:00 - 14:00 h          14:15 - 15:15 h
ÚTERÝ                     10:00 - 11:00 h         13:00 - 14:00 h          15:15 - 16:15 h
STŘEDA                   10:00 - 11:00 h         13:00 - 14:00 h          14:15 - 15:15 h
ČTVRTEK                 10:00 - 11:00 h         13:00 - 14:00 h          15:15 - 16:15 h
PÁTEK                     10:00 - 11:00 h         13:00 - 14:00 h          14:15 - 15:15 h
SOBOTA                           -                                     -                    14:00 - 15:00 h
NEDĚLE                                                                                        14:00 - 15:00 h

 

Návštěvní hodiny o víkendu jsou určeny výhradně pro rodinné příslušníky, kteří mají vzdálené bydliště (např. HK, Praha apod.) i zde platí objednání dopředu přes sociální úsek.

Hygienická opatření:
• Počet návštěv v každém dni a hodině bude omezen tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v Domově, celkově se denně na pracovišti Frimla bude týkat návštěva maximálně 6 uživatelů.
• Ke každému uživateli smí přijít v rámci jedné návštěvy maximálně 2 osoby.
• Každá navštěvující osoba podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
• Navštěvující osobě bude při vstupu do budovy změřena teplota. Pokud bude přesahovat 37,0 o C, případně pokud bude mít osoba pozitivní příznaky nemoci, nebude návštěva povolena.
• Návštěva si při vstupu vydezinfikuje ruce, dále obdrží látkovou roušku, jednorázové rukavice, návleky a plášť. Pokud bude návštěva probíhat venku, bude nutné použít pouze roušku a rukavice
• Maximální doba jedné návštěvy je jedna hodina.
• Pokud to dovolí počasí a zdravotní stav uživatele, bude k návštěvě přednostně určen prostor na zahradě nebo za Domovem.
• Pokud nelze využít stan z důvodu počasí či zdravotního stavu uživatele, bude návštěva probíhat určených prostorech Domova.
• Pokud je to možné, bude mít po celou dobu návštěvy roušku též uživatel.
• Mezi návštěvou a uživatelem by měl být dodržován odstup min. 2 metry.
• Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem, proto prosíme návštěvy na pokojích o co nejmenší pohyb po pokoji a nepoužívat sociální zařízení pro uživatele.
• Po ukončení návštěvy si u hlavního vchodu navštěvující osoby vydezinfikují ruce, ochranné pomůcky uloží na předem určené místo.


Zatím stále nepovolujeme pobyt mimo areál domova (návštěva u rodiny, pobyt u rodiny na více dní apod.).
Nastavená pravidla pravidelně vyhodnocujeme a dle potřeby jak ze strany návštěvníků tak provozu upravujeme.

Všechna uvedená opatření vycházejí z metodických pokynů ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví a slouží především k ochraně uživatelů Domova, kteří jsou tou nejrizikovější skupinou osob.


V Trutnově dne 29. 5 2020


Vondráčková Irena
ředitelka domova pro seniory

 

 

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz