R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Změny od 13. 10. 2020

Změny od 13. 10. 2020

 

Dle Usnesení vlády ČR č. 1029 je od 13. 10. 2020 vyhlášen zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení pro uživatele domovů pro seniory. Tento zákaz bude trvat po dobu trvání nouzového stavu.

Na pracovišti Dělnická mohou tedy uživatelé využívat zahradu, na pracovišti Frimla mohou pro pobyt venku využívat pouze balkony.

Výjimky se týkají návštěvy lékaře, úřadu či soudního řízení. Dále pokud by se uživatel dostal vlivem zákazu vycházek do vážných psychických či zdravotních potíží. V tomto případě může být procházka realizována, ale pouze za doprovodu zaměstnance, který dohlédne na dodržování všech preventivních opatření. Výjimka je vždy projednána v multidisciplinárním týmu a schválená ředitelem.

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV platí i nadále s tím, že návštěvu lze povolit u uživatelů v terminálním stádiu nemoci a za přísných hygienických podmínek. Taková návštěva je vždy předem domluvená na konkrétní datum a čas, může probíhat maximálně ve dvou osobách. Návštěvě bude změřena teplota, podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti, vydezinfikuje si ruce a oblékne si návleky, plášť, rukavice a roušku.

 

BALÍČKY – stále platí možnost přinášet uživatelům balíčky. Vše musí být v originálním balení. Balíčky je možné nosit pouze ve všední dny, v časech od 8.00 do 15.00 hod. Zvoňte na sociální úsek, který zajišťuje následnou distribuci balíčků k uživatelům.

 

Všechna uvedená opatření vycházejí z metodických pokynů ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví a slouží především k ochraně uživatelů Domova, kteří jsou tou nejrizikovější skupinou osob.

 

 

V Trutnově dne 15. 10 2020

 

 

                                                                                                  Ing. Miloš Soukup

                                                                                      ředitel Domova pro seniory Trutnov

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz