R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Podpořte nás

Vážení přátelé,

Pokud máte možnost a zájem  podpořte naši organizaci,  ať už  formou finančního daru, věcného daru - zakoupením přístroje, pomůcky nebo darováním služby.

Pro Náš domov  je v současné době velmi cenným zdrojem podpora přátel a sponzorů. Každý dárce samozřejmě dostává darovací smlouvu.

V případě Vašeho zájmu o podporu kontaktujte ředitelku

Irenu Vondráčkovou

Email: reditelka@domovtrutnov.cz

Tel. 603 828 812

Všem  dárcům a sponzorům srdečně děkujeme za jejich přízeň a podporu.

 2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz