R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Podání žádosti

Rádi bychom Vám touto cestou poskytli informace, které Vám budou nápomocny při rozhodování, zda chcete naše služby využít.

     Máte-li zájem strávit další část svého života v našem Domově, neváhejte a přijďte se k nám podívat. Sociální pracovnice si vyslechne Vaše potřeby a přání, poskytne podrobné informace o nabízených službách a zodpoví Vaše případné dotazy.Pokud si sjednáte termín schůzky dopředu, může se Vám sociální pracovnice dostatečně dlouho věnovat a zároveň získáte možnost si zařízení v klidu prohlédnout.

V případě, že Vás atmosféra domova a námi nabízené služby osloví, a je zřejmé, že splňujete podmínky naší cílové skupiny, udělejte první krok a tím je podání žádosti o poskytování sociální služby.

Naší cílovou skupinou jsou senioři nad 62 let,kteří se nachází v nepříznivém sociální situaci,kterou nejsou schopni řešit sami, za pomoci rodiny,ani za pomoci jiných veřejně dostupných služeb,potřebují každodenní pomoc a podporu,bez nichž by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život.

Formulář žádosti o poskytování sociální služby máte možnost získat přímo v Domově pro seniory Trutnov, R.Frimla 936, při Vaší osobní návštěvě ve stanovených dnech, nebo na našem dalším pracovišti v Dělnické ulici, na našich webových stránkách www.domovtrutnov.cz, popř. na MěÚ Trutnov sociální odbor.

Jedná se o formulář s názvem "Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Trutnov. "
K žádosti o umístění je nutné doložit také vyplněnou přílohu, která je nedílnou součástí této žádosti. 
Jedná se o formulář "Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele " (vyplní Váš ošetřující lékař).


Čitelně vyplněné formuláře vlastnoručně podepsané žadatelem nebo jeho opatrovníkem předejte osobně, nebo prostřednictvím jiné osoby přímo do zařízení, případně je můžete zaslat poštou na adresu zařízení

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936
541 01 Trutnov

Neobsahuje-li žádost všechny náležitosti a potřebné údaje, je vrácena žadateli zpět k doplnění.
Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na nás, volejte na telefon 499949502, 499949503,
napište socialni@domovtrutnov.cz  nebo nás navštivte a přesvědčte se, jak tady žijeme.

Dny pro jednání se zájemci o službu a přijímání žádostí jsme stanovili na:

Úterý    10 - 16 hodin

Čtvrtek 10 - 15 hodin

Mimo tyto stanovené hodiny je možná návštěva pouze po dohodě se sociální pracovnicí vzhledem k povinnostem, které zajišťuje i mimo pracoviště. Děkujeme za pochopení.

 

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz