R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Nejčastější dotazy

 

Komu Vaše organizace poskytuje služby?
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit sami, za pomoci rodiny,ani za pomoci jiných veřejně dostupných služeb,potřebují každodenní pomoc a podporu,bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život.

Komu Vaše zařízení službu neposkytuje?
Občanům,
- kteří nedosáhli věku 62 let,
- jejichž situace nevyžaduje pravidelnou pomoc a jsou schopni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a soběstačnosti žít ve svém přirozeném prostředí s využitím ambulantních či terénních služeb,
- jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
- kteří nejsou schopni pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, 
- jejichž zdravotní stav vyžaduje individuální nepřetržitý dohled,


Jaké je u Vás ubytování a vybavení pokojů?
Ubytování je v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Podrobnější popis jednotlivých pokojů,
včetně vybavení na obou pracovištích, získáte zde.

Mohu si pokoj vybavit vlastním nábytkem?
Bohužel vybavení pokoje vlastním nábytkem není možné. Lze jej pouze doplnit drobnými osobními předměty v přiměřeném množství. Bližší informace získáte zde.

Jaké je u Vás stravování?
Stravování je zajištěno z vlastního stravovacího provozu. Poskytujeme jídlo 4x denně.
Bližší informace získáte zde.

Jak je to s úklidem?
Úklid v pokoji uživatele provádí uklizečka. Prostory, kde jsou uloženy osobní věci (skříně, stolky, apod.), si uklízíte sami. V případech, kdy nebudete schopni sami uklidit nebo udržet pořádek v osobních věcech z důvodu zhoršení zdravotního stavu, napomáhá těmto úkonům personál za Vaší přítomnosti. 

Jak je to s praním prádla? 
Praní, žehlení a oprava osobního prádla je zajištěna v naší prádelně. Stejně tak praní lůžkovin a ostatního textilního vybavení pokoje (záclony, závěsy, ubrusy, přehozy, apod.).

Mohu si vzít do zařízení televizi, rádio?
Ano, ale musíte počítat s tím, že koncesionářské poplatky, opravy a pravidelné elektro-revize přijímače si hradíte sami. Vždy je nutná domluva se spolubydlícím. Zde je vhodné opatřit si k televizi sluchátka.

Za co a kolik budu celkově platit?
V domově pro seniory hradíte ubytování, stravování a péči. 
Celková částka za ubytování se liší podle počtu lůžek na jednotlivých pokojích. V ceně je zahrnutý i úklid a praní prádla.
Celková částka za stravování je za celodenní stravování, které se skládá ze 4 denních jídel.
Aktuální cenu stanovuje ceník služeb, který je schvalován zřizovatelem.
Péči hradíte ve výši, která odpovídá Vámi přiznanému příspěvku na péči. 
Bližší informace získáte zde.

Jak to bude s důchodem?
Po nástupu do domova máte možnost přijímat důchod od České správy sociálního zabezpečení třemi způsoby:
- Zasíláním tzv. hromadným poukazem na účet domova, kdy důchod Vám vyplatí sociální pracovnice domova vždy 15 den v měsíci 
- zasíláním na Váš účet u peněžního ústavu (Česká spořitelna, Komerční banka, apod.,.
- Příjem důchodu prostřednictvím České pošty - osobní převzetí od doručovatelky.

Jakým způsobem můžu platit za poskytované služby?
Úhradu za ubytování a stravování máte možnost hradit třemi způsoby:
-  měsíčně hotově do pokladny domova,
-  měsíčně převodem z Vašeho účtu,
- stanovenou výši úhrady srazíme s Vaším souhlasem z důchodu, který byl do zařízení vyplacen hromadným poukazem.

Pokud budu na dovolené, vrátí se mi nějaké peníze?
V případě, že dodržíte stanovené podmínky, bude Vám vrácena poměrná částka za stravování, za ubytování a příspěvek na péči. Výši vrácené částky stanoví vnitřní předpis, se kterým budete před nástupem seznámeni. 

Pokud budu v nemocnici, vrátí se mi nějaké peníze?
V případě, že dodržíte stanovené podmínky, bude Vám vrácena poměrná částka za stravování a za ubytování. Výše vrácené částky stanoví vnitřní předpis, se kterým budete před nástupem seznámeni. 

Co si s sebou mohu vzít a co si mám před umístěním připravit?
S sebou si můžete vzít drobné věci jako obrázky, fotky, lampičku, rádio, TV přijímač, květinu, polštář, oblíbenou deku nebo oblíbený šálek na kávu. Bohužel si s sebou nemůžete vzít nábytek nebo domácí zvíře. Před přijetím obdržíte doporučený seznam věcí.
Bližší informace získáte zde.

Kdy mě může navštěvovat rodina a přátelé?
Rodina i přátelé Vás mohou navštívit kdykoliv během dne, pokud respektují běžný chod domova. To znamená, že se nehodí, aby chodili brzy ráno, kdy jsou na pokojích vykonávány ranní toalety, nebo v době oběda, či pozdě večer. 
Bližší informace získáte zde.

Mohu trávit víkend, dovolenou u rodiny?
Ano, v každém případě. Náš domov se Vás-uživatele nesnaží v ničem omezovat a maximálně Vás podporovat ve styku s rodinou. Je třeba si však uvědomit, že pokud by celkový počet dnů strávený mimo zařízení překročil za rok 90 kalendářních dnů, bude to důvod k přezkoumání potřebnosti pobytové služby.

Dochází a ordinuje v zařízení lékař?
Ano, ordinační hodiny jsou na obou pracovištích 1x týdně.

Dochází do vašeho zařízení kadeřnice a pedikérka?
Ano, dochází nejméně jedenkrát měsíčně, jak na pracoviště R. Frimla, tak na pracoviště Dělnická. Předem se můžete objednávat prostřednictvím pověřeného pracovníka.

Jaké další služby poskytujete?
Zajištění nákupů, léčiv a zdravotních pomůcek, případně doprovody.
Bližší informace získáte zde.

Pokud budu chtít u Vás ukončit pobyt a odejít, je to problém?
Problém to není. Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče je možné ukončit podáním výpovědi se lhůtou jeden měsíc nebo ukončit smlouvu dohodou.

 

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz