R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Dobrovolníci

V současné době vykonávají činnost v Domově pro seniory i dobrovolníci.

V roce 2011 jsme navázali kontakty s organizacemi, které se zabývají dobrovolnickou činností. Do dobrovolnického týmu patří studenti středních škol i aktivní dobrovolnice středního věku. Všichni dobrovolníci věnují nezištně svůj čas a úsilí našim uživatelům. Jejich činnost je přínosná pro obě strany.

Cílem dobrovolnického programu pro seniory je prožití důstojného stáří v domově a aktivní zapojení do běžného života.

Dobrovolníci se věnují převážně předčítání knih a časopisů, naslouchání a popovídání si, doprovody na výlety, hraní společenských her, zpívání s uživateli.

Jak se stát dobrovolníkem v Domově pro seniory Trutnov ?

Dobrovolnickou službu v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě zprostředkovává Občanské poradenské středisko, Hradec Králové a Občanské sdružení Královedvorská Arnika - dobrovolnické centrum. Dobrovolnická služba bezplatná, dobrovolník je vysílající organizací pojištěn a má možnost získat potvrzení o dobrovolnické činnosti.

Pokud si najdete volnou chvilku a

  • máte zájem o smysluplnou práci, bez nároku na finanční odměnu
  • máte chuť a možnost věnovat část svého volného času prospěšné činnosti
  • je vám více než 18 let, resp. 15 let (zákonný zástupce)

kontaktujte koordinátorku dobrovolníků vedoucí sociálního úseku Mgr. Kateřinu Topalovskou Dis 

 Rádi vás mezi námi přivítáme.

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz