R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Zdravotní péče

Domov poskytuje uživatelům zdravotní péči v úrovni odbornosti všeobecné sestry na základě ordinace lékaře.

Poskytuje uživatelům jednak ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu stavu a potřebám celoročně po celých 24 hodin denně. Kromě toho poskytuje také rehabilitační péči, což je každodenní nácvik sebeobslužných dovedností a podpora uživatelů k samostatnému či nejméně zavislému uspokojování svých potřeb. Do nabídky služeb patří fyzioterapie, která zahrnuje individuální a skupinové cvičení, použití motomedu, rotopedu, použití masážních přístrojů, parafínových zábalů rukou, masážních van a klasických masáží.


Na obou pracovištích,jak v ulici R. Frimla 936, tak v ulici Dělnická 162, má pravidelné ordinační hodiny 1x týdně praktický lékař, který zde vykonává zvláštní ambulantní péči.

V případě akutní potřeby je na pracoviště přivolána pohotovostní lékařská služba.
Vyšetření u ostatních odborných lékařů (interní, oční, neurolog, stomatolog, gynekolog apod.) je zajišťováno ve zdravotnických zařízeních a odborných ambulancích.

Dále zajišťujeme uživatelům přímo na pracovištích vyšetření lékařem - psychiatrem, který dochází dle potřeby.

 

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz