R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Vítejte

na stránkách příspěvkové organizace Domov pro seniory Trutnov. Na těchto stránkách Vás seznámíme s činností naší organizace a poskytneme potřebné informace, které Vám budou nápomocny  při rozhodování, zda chcete našich  služeb využít.

 

 

POMOC V PRVNÍ LINII – DOBROVOLNÍCI, BRIGÁDNÍCI 

K zajištění nezbytné péče a služeb pro naše klienty v rámci pandemické situace v našem regionu hledáme touto cestou personální zálohy BRIGÁDNÍKY k zapsání do interní evidence – seznamu externích spolupracovníků ochotných v případě přechodného nedostatku našeho stávajícího personálu nastoupit k nám do Domova pro seniory Trutnov po omezenou dobu na výpomoc v přímé péči. Upřednostňujeme bývalé zdravotníky, zdravotní sestry atd. nebo osoby s předchozí pracovní zkušeností, praxí v pobytové službě pro seniory – pečovatelky apod. Vážné zájemce o zapsání do interní evidence personálních záloh prosíme o zaslání svého kontaktu a předchozího povolání (zdravotní sestra, pečovatelka atd.). V případě dotazů nás kontaktujte viz níže: na mail ředitele organizace: reditel@domovtrutnov.cz nebo na mail vedoucí přímé obslužné péče zdravotni@domovtrutnov.cz– Mgr. Lagutinová, tel. 499 949 505, 778 439 333

Se zaevidovanými zájemci o personální výpomoc bude v případě potřeby jejich nástupu na pracoviště sepsána řádná pracovní smlouva – Dohoda o provedení práce, popřípadě dohoda o pracovní činnosti s hodinovou odměnou 220,- Kč pro zdravotní sestry (SZP) nebo pro pracovníka přímé obslužné péče (PSS) s hodinovou odměnou 160,- Kč + příplatky za soboty, neděle, svátky a noční směny.

 

 

"Domov v domově"

Daše logo

"Podzim života" je obdobím, ve kterém mnohdy dochází ke změně životních plánů, cílů a priorit v závislosti na měnících se potřebách, schopnostech a nárocích a to nejen fyzických, ale i psychických. Člověk si chce i v tomto věku udržet svůj životní styl a svou důstojnost, i když je často odkázán na cizí pomoc a péči. Jsme si vědomi, že sice žádné ústavní zařízení nemůže domov plně nahradit, přesto je naší snahou vytvořit seniorům co nejpříjemnější a bezpečné prostředí, které co nejvíce připomíná právě domov.

 

 

       Kolektiv zaměstnanců domova pro seniory se snaží období zralého věku našim uživatelům zpříjemnit, usnadnit a důstojně prožít. Zaměstnanci poskytují seniorům motivaci k životu, kterému vracejí smysl a hodnotu, pomáhají lidem žít, bavit se a mít se na co těšit. Odborným proškolením ovládají metody a postupy, kterými pomohou vyplnit často velmi dlouhé, nečinné dny seniorů.

 

Základy, na kterých náš "Domov" staví:

 

Slunce

 

Slunce nám dává příjemné, životadárné teplo a také laskavé a konejšivé světlo plné optimismu a naděje.

 

 

Strom

 

Strom symbol života-růstu. I na podzim, ve stáří, má svou krásu a půvab. Barevná škála listí se podobá pestrobarevnému životu člověka a jeho bytí.

 

 

Kořen stromu

 

Kořen stromu značí pevný základ, na kterém můžeme stavět. Spletité cestičky kořenů je pomyslná cesta k bezpečí a jistotě.Střecha

 

Střecha symbolizuje záštitu a bezpečný úkryt před nepříznivými vlivy. Chrání nás.

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz