R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Vítejte

na stránkách příspěvkové organizace Domov pro seniory Trutnov. Na těchto stránkách Vás seznámíme s činností naší organizace a poskytneme potřebné informace, které Vám budou nápomocny  při rozhodování, zda chcete našich  služeb využít.

Vycházky uživatelů - změny od 22. 12. 2020

Nařízením vlády se od 16. 12. 2020 ruší zákaz vycházení pro uživatele domovů pro seniory a nařizují se podmínky, za kterých lze realizovat pobyt uživatelů mimo Domov.

Dne 21. 12. 2020 přijala Vláda ČR nové Usnesení, ve kterém nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 všem poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor (karanténa) a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;

·         Každý klient, který opustí zařízení bez ohledu na dobu vycházky bude umístěn do karantény na minimálně 7 dnů a bude minimálně 2x testován.

·         Každý pobyt mimo Domov (pobyt u rodiny nebo procházku) musí uživatel dopředu nahlásit.

·         Pobyty u rodin je nutno telefonicky objednávat na níže uvedených telefonních číslech.

1. patro             499 949 502         Mgr. Anna Dufková

2. patro             499 949 503         Bc.  Kristýna Krajniaková

3. patro             499 949 509         Mgr. Kateřina Topalovská DiS.

Dělnická            499 949 603         Bc. Némethová Veronika       

 

·         NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ V DOMOVĚ PROBÍHAJÍ DÁLE V NEZMĚNĚNÉM REŽIMU.

 

Vážení rodinní příslušníci, vezměte prosím na vědomí, že každý pobyt uživatele mimo Domov je obrovským rizikem pro něho samotného a následně pro všechny ostatní uživatele i pracovníky. Proto prosíme o důkladné zvážení veškerých rizik spojených s pobytem doma. Pokud si vezmete uživatele na návštěvu domů, je nutné přísně respektovat veškerá hygienická doporučení!

V našem Domově nebyl dosud ani jeden uživatel nakažen nemocí Covid-19. Při nedodržování hygienických opatření hrozí veliké riziko nákazy.

 

Pravidla pro návštěvy od 7. 12. 2020

 

Podmínky realizace návštěv v Domově pro seniory Trutnov

Návštěvy budou realizovány na základě objednávkového systému – po předchozí telefonické domluvě bude návštěva objednána na konkrétní den a hodinu. Návštěvy lze objednávat ve všední dny, v časech 7.00 – 15.00 hod. na níže uvedených telefonních číslech.

1. patro             499 949 502         Mgr. Anna Dufková

2. patro             499 949 503         Bc.  Kristýna Krajniaková

3. patro             499 949 509         Mgr. Kateřina Topalovská DiS.

Dělnická            499 949 603         Bc. Némethová Veronika        

 

Návštěvní dny a hodiny 

PONDĚLÍ

10:00 – 10:45

13:00 – 13:45

14:15 – 15:00

ÚTERÝ

10:00 – 10:45

13:00 – 13:45

14:15 – 15:00

15.30 – 16:15

STŘEDA

10:00 – 10:45

13:00 – 13:45

14:15 – 15:00

ČTVRTEK

10:00 – 10:45

13:00 – 13:45

14:15 – 15:00

PÁTEK

10:00 – 10:45

13:00 – 13:45

14:15 – 15:00

SOBOTA

13:00 – 14:00

14:15 – 15:15

 

NEDĚLE, SVÁTEK

13:00 – 14:00

14:15 – 15:15

 Návštěvní hodiny o víkendu jsou určeny
výhradně pro rodinné příslušníky, kteří bydlí mimo Trutnov (popř. i pro ostatní, kteří se z vážných důvodů nemohou dostavit ve všední dny). I zde platí objednání dopředu přes sociální úsek.


Hygienická opatření:

 

·         Počet návštěv bude přizpůsoben možnostem pracovníků zařízení tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v Domově.

·         Ke každému uživateli smí přijít v rámci jedné návštěvy maximálně 2 osoby.

·         Každá navštěvující osoba podepíše Čestné prohlášení pro POC testování a realizaci návštěv.

·         Navštěvující osobě bude při vstupu do budovy změřena teplota. Pokud bude mít osoba pozitivní příznaky nemoci, nebude návštěva povolena.

·         Návštěva si při vstupu vydezinfikuje ruce, obdrží respirátor, plášť, rukavice a návleky.

·         Návštěva bude probíhat v určených prostorech Domova, které budou vybaveny průhlednou přepážkou.

·         Mezi návštěvou a uživatelem by měl být dodržován odstup min. 2 metry.

·         U ležících uživatelů bude návštěva probíhat u lůžka a navštěvující bude vybaven navíc štítem.

·         Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem.

·         Po ukončení návštěvy si u hlavního vchodu navštěvující osoby vydezinfikují ruce a ochranné pomůcky odloží na předem určené místo.  

 

Testování:

 

·         Výjimka ze zákazu návštěv je možná u osob, kteří se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

·         Požadavek testování se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.

·         Požadavek testování se dále nevztahuje na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (např. tisk přílohy mailu z hygieny, od praktického lékaře).

 

Vážení navštěvující, vezměte prosím na vědomí, že veškerá ochranná a hygienická opatření spojená s návštěvami slouží k ochraně všech uživatelů i pracovníků domova. Nedodržením těchto pravidel ohrožujete zdraví a život svého rodinného příslušníka i ostatních uživatelů.

PORUŠOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ (SUNDÁVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ, APOD.) POVEDE K OKAMŽITÉMU UKONČENÍ NÁVŠTĚVY!

Všechna uvedená opatření vycházejí z nařízení vlády a metodických pokynů ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví s cílem chránit uživatele domovů pro seniory, kteří jsou tou nejrizikovější skupinou osob.

V Trutnově dne 3. 12. 2020

Ing. Miloš Soukup
ředitel Domova pro seniory Trutnov

 

POMOC V PRVNÍ LINII – DOBROVOLNÍCI, BRIGÁDNÍCI 

K zajištění nezbytné péče a služeb pro naše klienty v rámci pandemické situace v našem regionu hledáme touto cestou personální zálohy BRIGÁDNÍKY k zapsání do interní evidence – seznamu externích spolupracovníků ochotných v případě přechodného nedostatku našeho stávajícího personálu nastoupit k nám do Domova pro seniory Trutnov po omezenou dobu na výpomoc v přímé péči. Upřednostňujeme bývalé zdravotníky, zdravotní sestry atd. nebo osoby s předchozí pracovní zkušeností, praxí v pobytové službě pro seniory – pečovatelky apod. Vážné zájemce o zapsání do interní evidence personálních záloh prosíme o zaslání svého kontaktu a předchozího povolání (zdravotní sestra, pečovatelka atd.). V případě dotazů nás kontaktujte viz níže: na mail ředitele organizace: reditel@domovtrutnov.cz nebo na mail vedoucí přímé obslužné péče zdravotni@domovtrutnov.cz– Mgr. Lagutinová, tel. 499 949 505, 778 439 333

Se zaevidovanými zájemci o personální výpomoc bude v případě potřeby jejich nástupu na pracoviště sepsána řádná pracovní smlouva – Dohoda o provedení práce, popřípadě dohoda o pracovní činnosti s hodinovou odměnou 220,- Kč pro zdravotní sestry (SZP) nebo pro pracovníka přímé obslužné péče (PSS) s hodinovou odměnou 160,- Kč + příplatky za soboty, neděle, svátky a noční směny.

 

 

"Domov v domově"

Daše logo

"Podzim života" je obdobím, ve kterém mnohdy dochází ke změně životních plánů, cílů a priorit v závislosti na měnících se potřebách, schopnostech a nárocích a to nejen fyzických, ale i psychických. Člověk si chce i v tomto věku udržet svůj životní styl a svou důstojnost, i když je často odkázán na cizí pomoc a péči. Jsme si vědomi, že sice žádné ústavní zařízení nemůže domov plně nahradit, přesto je naší snahou vytvořit seniorům co nejpříjemnější a bezpečné prostředí, které co nejvíce připomíná právě domov.

 

 

       Kolektiv zaměstnanců domova pro seniory se snaží období zralého věku našim uživatelům zpříjemnit, usnadnit a důstojně prožít. Zaměstnanci poskytují seniorům motivaci k životu, kterému vracejí smysl a hodnotu, pomáhají lidem žít, bavit se a mít se na co těšit. Odborným proškolením ovládají metody a postupy, kterými pomohou vyplnit často velmi dlouhé, nečinné dny seniorů.

 

Základy, na kterých náš "Domov" staví:

 

Slunce

 

Slunce nám dává příjemné, životadárné teplo a také laskavé a konejšivé světlo plné optimismu a naděje.

 

 

Strom

 

Strom symbol života-růstu. I na podzim, ve stáří, má svou krásu a půvab. Barevná škála listí se podobá pestrobarevnému životu člověka a jeho bytí.

 

 

Kořen stromu

 

Kořen stromu značí pevný základ, na kterém můžeme stavět. Spletité cestičky kořenů je pomyslná cesta k bezpečí a jistotě.Střecha

 

Střecha symbolizuje záštitu a bezpečný úkryt před nepříznivými vlivy. Chrání nás.

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz