R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Ostatní služby

Zprostředkování kadeřnických, pedikérských služeb a nákupu oblečení přímo v zařízení
Pokud nebude mít uživatel zájem využívat služby v obci, může využívat v plném rozsahu služby, které v zařízení zajišťují cizí subjekty. Například nakupování textilu od prodejců přímo v zařízení, kadeřnické a pedikérské služby prováděné pravidelně v zařízení. Tyto služby si uživatel hradí sám ze svých prostředků. 

Zajištění nákupů
Personálem zařízení je poskytována pomoc při zajišťování nákupů potravin, drogerie, oblečení v obci atd. 

Zajištění léčiv a zdravotních pomůcek 
Poskytovatel zajišťuje léky a zdravotnický materiál, který lékař uživateli předepíše donáškou z lékárny nebo zdravotnického skladu. Doplatky za léky jsou hrazeny uživatelem. Volně prodejné léky jsou uživateli zajištěny pouze s vědomím všeobecné sestry. 

Doprovod 
na úřady, poštu, k fotografovi a na další veřejné instituce, poskytovatel zajišťuje v případě, že mu tuto činnost dovolí provozní podmínky (dostatek personálu, dobrovolníci apod.) Je však nápomocen zapůjčením zdravotních pomůcek (invalidního vozíku, chodítka) rodinným příslušníkům na nezbytně nutnou dobu.

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz