R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Stravování

Uživatelům poskytujeme celodenní stravování z vlastního stravovacího provozu, který je v budově pracoviště R. Frimla. Na pracoviště v Dělnické ulici je strava dovážena. Celodenní strava se skládá z 4 denních jídel - snídaně, oběd, svačina, večeře, případně II. veřeče. U stravy normální mají uživatelé možnost  výběrů ze dvou druhů jídel ve stanovených dnech.

Pro uživatele je připravována strava v souladu se zásadami zdravé výživy. Poskytujeme stravu normální a na základě ordinace lékaře dietu šetřící a diabetickou popř. další. Vyžaduje-li to zdravotní stav uživatele, je dále strava upravena na mletou, kašovitou nebo tekutou.

Strava je podávána na společných jídelnách nebo na pokojích.

 

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz