+420 499 949 500

Ačkoli vláda návštěvy v pobytových zařízeních povoluje dle usnesení vlády ČR č. 201, za podmínky negativního POC nebo PCR testu ne staršího 48 hodin nebo prodělané nemoci ve lhůtě 90 dnů, z logiky usnesení vlády ČR č. 216 článek III., bod 3 a článek VII. by neměl přijít na návštěvu nikdo jiný, než

  • Opatrovník za účelem výkonu nezbytné péče a podpory v rámci soudního rozhodnutí.
  • Osoby blízké, pokud se zhorší psychický stav klienta sociální služby.
  • Osoby blízké, pokud je klient v terminálním stádiu života.

Usnesení vlády č. 216 nařizuje „omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti“ a „zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje“.

Z těchto důvodů v našem zařízení vyhlašuji Zákaz návštěv v době od 2. 3. do 16. 3. 2021.Důvodem tohoto zákazu je ochrana zdraví klientů a zaměstnanců dle §15 Zákona o ochraně veřejného zdraví v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR. Hlavní argumenty pro Zákaz návštěv: ochrana nově přijatých klientů, kteří neprodělali onemocnění COVID 19, termín očkování většiny klientů a zaměstnanců 2. dávkou v březnu 2021 – vazba na vytvoření protilátek vůči virům, vysoké % výskytu „britské“ mutace viru v rámci okresu Trutnov atd.

Doporučujeme respektovat usnesení vlády k omezování kontaktů. Děkuji za pochopení. Ing. Miloš Soukup - ředitel

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.