+420 499 949 500

Poslání našeho Domova

Posláním domova pro seniory Trutnov je poskytovat individuální odbornou každodenní pomoc a podporu těm seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, která jim znemožňuje již dále žít ve svém domácím prostředí, a to ani za pomoci rodiny či podpory jiných veřejně dostupných služeb.

Naše cíle

  • poskytovat služby uživatelům na základě jejich potřeb v maximální možné míře,
  • individuálně poskytovat naše služby odborně proškoleným personálem,
  • zajistit optimální personální složení týmu,
  • přiblížit náš domov v maximální možné míře domácímu prostředí

Základní principy

Principy, dle kterých je sociální služba poskytována:

  • Zachování lidské důstojnosti a důsledné dodržování lidských práv a základních svobod - podporujeme nezávislost a svobodné rozhodování každého uživatele, a respektujeme jejich vlastní vůli, soukromí a důstojnost, respektujeme právo na přiměřené riziko v rámci individuálního plánování, dodržujeme etický přístup, uživatel je pro nás vždy partnerem a ve všech činnostech uznáváme lidskou důstojnost až do konce života.
  • Naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb - přizpůsobujeme naše služby potřebám uvedeným v individuálním plánu uživatele, snažíme se individuálně naplánovanou službou podporovat dosavadní způsob života.
  • Podpora rozvoje samostatnosti a soběstačnosti uživatelů - podporujeme soběstačnost do výše zdravotního omezení, podpora musí vycházet z konkrétních potřeb uživatelů a zároveň působit aktivně, podporujeme samostatnost a nezávislost uživatelů.
  • Aktivní podíl na řešení nepříznivé sociální situace - nabízíme služby, které pomocí naplánovaných činností napomáhají spolupodílet se na řešení nepříznivé životní situace, respektujeme individuální potřeby každého člověka, mapujeme potřeby uživatelů a ty jsou konfrontovány s možnostmi zařízení.
  • Posilování sociálního začleňování - zprostředkováváme doprovod nebo dopravu na akce konané mimo domov, udržujeme a obnovujeme kontakty s rodinou, přáteli a známými, podporujeme uživatele při využívání veřejných služeb dle jejich osobních potřeb.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři nad 62 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit sami, za pomoci rodiny, ani za pomoci jiných, veřejně dostupných služeb a kteří potřebují každodenní pomoc a podporu, bez nichž by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život.

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.