+420 499 949 500

Celodenní stravování

Uživatelům poskytujeme celodenní stravování z vlastního stravovacího provozu, který je v budově na pracovišti R. Frimla. Na pracoviště v Dělnické ulici je strava dovážena. Celodenní strava se skládá z 4 denních jídel - snídaně, oběd, svačina, večeře, případně u diabetiků druhá večeře. Uživatelé bez dietních opatření mají možnost výběrů ze dvou druhů jídel ve stanovených dnech.

Společná jídelna

Pro uživatele je připravována strava v souladu se zásadami zdravé výživy. Strava je přizpůsobena věku a dietním potřebám uživatelů. Poskytujeme stravu racionální, diabetickou, šetřící a bezlepkovou. Vyžaduje-li to zdravotní stav uživatele, je dále strava upravena na mletou, kašovitou nebo tekutou. Strava je podávána na společných jídelnách nebo na pokojích.

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.