+420 499 949 500

Zprostředkování služeb

Zprostředkování kadeřnických, pedikérských služeb a nákupu oblečení přímo v zařízení. Pokud nebude mít uživatel zájem využívat služby v obci, může využívat v plném rozsahu služby, které v zařízení zajišťují cizí subjekty. Například nakupování textilu od prodejců přímo v zařízení, kadeřnické a pedikérské služby prováděné pravidelně v zařízení. Tyto služby si uživatel hradí sám ze svých prostředků.

Zajištění nákupů

Personálem zařízení je poskytována pomoc při zajišťování nákupů potravin, drogerie, oblečení atd., pokud není možné, aby toto zajistila rodina uživatele.

Zajištění léčiv a zdravotních pomůcek

Poskytovatel zajišťuje léky a zdravotnický materiál, který lékař uživateli předepíše donáškou z lékárny nebo zdravotnického skladu. Doplatky za léky jsou hrazeny uživatelem. Volně prodejné léky jsou uživateli zajištěny pouze s vědomím všeobecné sestry.

Zajištění doprovodu

Doprovod na úřady, poštu, případně na další veřejné instituce zajišťuje primárně rodina uživatele. Poskytovatel může být v tomto případě nápomocen zapůjčením zdravotních pomůcek (invalidního vozíku, chodítka) rodinným příslušníkům na nezbytně nutnou dobu. V případě, že rodina tuto službu nemůže poskytnout, zajistí tuto činnost poskytovatel, dovolí- li to provozní podmínky (dostatek personálu, dobrovolníci apod.).

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.