+420 499 949 500

V našem zařízení Domov pro seniory Trutnov poskytujeme ošetřovatelskou péči v rozsahu stanoveném praktickým nebo odborným lékařem na základě ošetřovatelských plánů. Do zařízení dochází jednou týdně praktický lékař, lékař psychiatr ve stanovených intervalech.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče zajištěná SZP v Domově obsahuje:

 • přípravu a podávání léků (do úst s následnou kontrolou užití, do sondy, lokálně - masti, krémy.., inhalačně),
 • aplikace injekcí,
 • péče o rány (s možností využití magnetoterapie, bio lampy), nově využíváme moderní metody hojení, tj., mokré hojení ran, které krátí dobu hojení, redukuje počet převazů a v konečném důsledku zlepšuje kvalitu života uživatele,
 • péče o permanentní močové katetry (u mužů i žen),
 • péče o žaludeční sondy včetně PEG-u,
 • měření fyziologických funkcí (tlak, pulz, teplota, saturace, stanovení hladiny cukru v krvi),
 • odběr biologického materiálu, stanovení hodnot CRP, INR provádíme přístrojovou technikou přímo v Domově,
 • provádíme další ošetřovatelské úkony jako je: klysma, bandáže, nasazování ortopedických pomůcek, polohování, atd..
 • podávání O2 oxygenátorem v případech indikovaných praktickým lékařem.

Zdravotničtí pracovníci

Zdravotničtí pracovníci, pokud mají uživatelé zájem nebo to jejich zdravotní stav vyžaduje, zajišťují mimo jiné:

 • léky, léčivé přípravky pro uživatele,
 • inkontinenční a rehabilitační pomůcky ordinované praktickým lékařem nebo lékařem specialistou,
 • lékařská vyšetření uživatelů u specialistů,
 • zdravotnické transporty,
 • očkování proti chřipce, pneumokoku, Covidu 19, tetanu.

Všichni pracovníci Domova jsou pravidelně proškolováni v 1. pomoci - resuscitaci. K tomuto účelu je organizace vybavena defibrilátorem.

Programy prevence

V Domově se snažíme kvalitní ošetřovatelskou péčí zabránit vzniku proleženin, dehydratace, malnutrice, kontraktur. K tomu nám slouží programy prevence.

Prevence dekubitů - Program obsahuje především kvalitní péči o pokožku uživatelů, zajištění antidekubitní matrace v lůžku a polohovacích pomůcek. Vyškolený personál provádí polohování uživatelů a dbá na dostatečnou hydrataci uživatelů.

Prevence vzniku kontraktur - Program obsahuje polohování uživatelů, procvičování kritických partií, vysazování uživatelů na lůžku i mimo lůžko, intenzivní RHB péče.

Prevence malnutrice - Program zajišťuje aktivní vyhledávání hrozících malnutric u uživatelů, tj. sledování příjmu stravy, příjmu tekutin, sledování váhy. Domov zajišťuje nutričně kompletní doplňky stravy s vysokým obsahem energie a vlákniny.

Prevence dehydratace - Mnohým našim uživatelům, vzhledem k základnímu onemocnění, hrozí mimo jiné i nedostatečný příjem tekutin, proto pracovníci přímé obslužné péče zajišťují uživatelům dostatečný přísun tekutin během dne. Výběr tekutin nabízí Domov minimálně ze dvou druhů nápojů. Při zhoršené schopnosti přijímat tekutiny mají uživatelé k dispozici různé druhy pítek. Sledování množství příjmu tekutin vyhodnocuje zdravotnický personál.

Rehabilitační péče

 • RHB péči zajišťujeme individuální a skupinovou.
 • Mezi základní individuální RHB cvičení patří: nácvik chůze, míčkování, měkké techniky, aktivní cvičení, pasivní cvičení.
 • V rámci RHB péče využíváme moderní přístrojovou techniku, tj, parafínová lázeň, magnetoterapie, ultrazvuk, motomedy, rotopedy, vířivka, ergoterapeutický stolek. Velice oblíbené je spoteee - videorehabilitace, která simuluje během cvičení na motomedu chůzi po reálných městech a horách.

Domov je vybaven různými druhy chodítek, invalidními vozíky, nájezdovou váhou, zvedacími zařízeními pro imobilní uživatele, závěsným aparátem pro nácvik chůze. Důležité totiž pro nás je, abychom kvalitní ošetřovatelskou péčí v Domově přispívali k důstojnému žití našich uživatelů.

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.