+420 499 949 500

Zákaz návštěv se prodlužuje po dobu platnosti nouzového stavu. Ačkoli vláda návštěvy v pobytových zařízeních povoluje dle usnesení vlády ČR č. 201, za podmínky negativního POC nebo PCR testu ne staršího 48 hodin nebo prodělané nemoci ve lhůtě 90 dnů, z logiky usnesení vlády ČR č. 216 článek III., bod 3 a článek VII. by neměl přijít na návštěvu nikdo jiný, než:

  • opatrovník za účelem výkonu nezbytné péče a podpory v rámci soudního rozhodnutí,
  • osoby blízké, pokud se zhorší psychický stav klienta sociální služby,
  • osoby blízké, pokud je klient v terminálním stádiu života.

Usnesení vlády č. 216 nařizuje „omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti“ a „zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje“. Z těchto důvodů v našem zařízení vyhlašuji Zákaz návštěv po dobu platnosti nouzového stavu.Důvodem tohoto zákazu je ochrana zdraví klientů a zaměstnanců dle §15 Zákona o ochraně veřejného zdraví v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR.

Hlavní argumenty pro Zákaz návštěv je:

  • ochrana nově přijatých klientů, kteří neprodělali onemocnění COVID 19,
  • termín očkování většiny klientů a zaměstnanců 2. dávkou v březnu 2021 – vazba na vytvoření protilátek vůči virům,
  • vysoké % výskytu "britské" mutace viru v rámci okresu Trutnov atd.

Doporučujeme respektovat usnesení vlády k omezování kontaktů.

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.