+420 499 949 500

Aktuality

Pravidla návštěv od 5. 11. 2021

Od 5.11.2021 v souvislosti s vývojem nákazy a opatřeními vlády dochází k úpravě pravidel.

Na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze 7.6 .2021 a MZDR 21735/2021 - 1/MIN/KAN a 16214/2020-6/MIN/KAN ze 19.8.2020 a 1595/2021-6/MIN/KAN a MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN stanovuje ředitel domova pro seniory Trutnov tato pravidla pro návštěvy:

  • Navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, zaměstnavatelem nebo praktickým lékařem nebo sms zaslaný odběrovým místem.

 

  • Navštěvující osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního POC nebo RT- PCR testu neuplynulo více než 180 dní, o tomto doloží doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS.

 

  • Navštěvující osoba předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů (případně první u jednodávkového schématu), přičemž nejeví příznaky onemocnění.

 

  • SAMOTESTY JIŽ NEUZNÁVÁME * * * návštěvy netestujeme

 

Výše uvedené osoby mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

  • Vyplní čestné prohlášení,
  • K JEDNOMU KLIENTOVI NEBO MANŽELSKÉ DVOJICI JE MOŽNÁ NÁVŠTĚVA MAXIMÁLNĚ DVOU OSOB,
  • po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou nepoužitý v originálním balení. Výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti do 2 let věku a děti od 2 do 15 let, které mohou mít jiný prostředek ochrany úst a nosu.

 

Čas návštěv zůstává stejný, návštěva se může dostavit do Domova denně v době 14.00 – 15.00 hod. Délka návštěvy není omezena.


ODMÍTNE-LI SE NÁVŠTĚVA PODROBIT VÝŠE UVEDENÉMU REŽIMU, NEBUDE DO BUDOVY VPUŠTĚNA.

 

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.