+420 499 949 500

Pokud jde o povinnost provádět testování antigenními testy u poskytovatelů sociálních služeb, tak rozhodně platí ujištění, které opakovaně veřejně prezentoval ministr zdravotnictví. Jelikož se jedná o zdravotní službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a na základě usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2020 č. 1143 nákup a distribuci antigenních testů zajistí zdravotní pojišťovny, tak žádný poskytovatel sociálních služeb nebude sankcionován místně příslušnými krajskými hygienickými stanicemi.

Číst dál …

Na základě Usnesení Vlády ČR č. 1105 ze dne 27. 10. 2020, 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 a Mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020 a č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Mimořádná opatření MZ ČR“) vydaná k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, se ukládá povinnost pravidelného testování screeningovými POC antigenními testy.

Číst dál …

Dle Usnesení vlády ČR č. 1029 je od 13. 10. 2020 vyhlášen zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení pro uživatele domovů pro seniory. Tento zákaz bude trvat po dobu trvání nouzového stavu. Na pracovišti Dělnická mohou tedy uživatelé využívat zahradu, na pracovišti Frimla mohou pro pobyt venku využívat pouze balkony.

Číst dál …

Informace o možnosti uskutečnění videohovorů prostřednictvím aplikace Skype. Videohovor lze provést po domluvě se sociálními pracovnicemi dle oddělení, na kterém Váš blízký bydlí. Hovory mohou být realizovány ve všední dny v časech cca od 8:30 do 15:00 hodin.

Číst dál …

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.