+420 499 949 500

Zákaz návštěv se prodlužuje po dobu platnosti nouzového stavu. Ačkoli vláda návštěvy v pobytových zařízeních povoluje dle usnesení vlády ČR č. 201, za podmínky negativního POC nebo PCR testu ne staršího 48 hodin nebo prodělané nemoci ve lhůtě 90 dnů, z logiky usnesení vlády ČR č. 216 článek III., bod 3 a článek VII. by neměl přijít na návštěvu nikdo jiný, než:

Číst dál …

K zajištění nezbytné péče a služeb pro naše klienty v rámci pandemické situace v našem regionu hledáme touto cestou personální zálohy BRIGÁDNÍKY k zapsání do interní evidence – seznamu externích spolupracovníků ochotných v případě přechodného nedostatku našeho stávajícího personálu nastoupit k nám do Domova pro seniory Trutnov po omezenou dobu na výpomoc v přímé péči.

Číst dál …

Ačkoli vláda návštěvy v pobytových zařízeních povoluje dle usnesení vlády ČR č. 201, za podmínky negativního POC nebo PCR testu ne staršího 48 hodin nebo prodělané nemoci ve lhůtě 90 dnů, z logiky usnesení vlády ČR č. 216 článek III., bod 3 a článek VII. by neměl přijít na návštěvu nikdo jiný, než

Číst dál …

Dne 14. 2. 2021 přijala Vláda ČR nové Usnesení, ve kterém nařizuje s účinností ode dne 15. 2. do 28. 2. 2021 všem poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

Číst dál …

Vzhledem k rozhodnutí Krajské hygienické stanice KHK budou na pracovišti R. Frimla od 16. 2. do 1. 3. umožněny návštěvy pouze osobám, které prodělali onemocnění covid-19 ve lhůtě maximálně 90 dní před návštěvou a doloží o tom doklad. Návštěvy budou probíhat za stejných podmínek, jako před Vánoci (ochranné pomůcky, doklad o prodělaném onemocnění Covid-19, max. 2 osoby k jednomu uživateli).

Číst dál …

Od 5. 2. 2020 je naše zařízení v ulici Dělnická na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice v karanténě. Zároveň platí zákaz přijímání balíčků, které mohou být zdrojem nákazy.

Číst dál …

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.